Ana Sayfa     Hakkmzda     letiim
Sponsor Link


ye Girii
E-mail Adresi
ifre
ifremi unuttum
yelik Bavurusu
Serbest Piyasa
 
Linkler
Ekonomi
Gnn Uyuturucu Kaakl Haberleri
Gnn Vurgun konulu haberleri
icra ihale ilanlar
Kaaklk
Kamu hale Yasakllar Sorgulama
Konkordato
Mali Denetim
Mali Su
Mali Sknt
Sahtecilik
Sanayi ve Ticaret Bakanl nvan Sorgulama
Sektr Raporlar (hracat Gelitirme Etd Merkezi.)
T.C Resmi Gazete
TC Kimlik Sorgulama
Ticaret Sicil Gazetesi nceleme
Trkiye'deki Firmalar nvandan Sorgulama
Vurgun
cra flas ve irket haberleri
flas
nternet Vergi Dairesi
stanbul Tcaret Odas Firma Sorgulama
 
 
 
 TBMM ADALET ALT KOMİSYONU, YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA İCRA VE İFLAS KANUNU
TBMM Adalet Alt Komisyonu, Yatrm Ortamnn yiletirilmesi Amacyla cra ve flas Kanunu ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars zerindeki almasn tamamlad

TBMM Adalet Alt Komisyonu. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali zkaya bakanlnda topland

Komisyonda, tasarnn ad, "cra ve Has Kanunu ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun Tasars" olarak deitirildi

Tasar metnine, rehinli alacakllarla mzakere usul, artlar ve karlnda rehin tesis edilmi borlarn yaplandrlmasna ilikin hkmler ieren yeni bir madde ihdas edildi

Sz konusu maddeye gre, ad konkordatoda borlu, n projede belirtmek suretiyle, alacakl lehine rehin tesis edilmi borlarnn yaplandrlmasn talep edebilecek Borlunun talebi varsa komiser, kesin mhlet iinde uygun grecei zamanda btn rehinli alacakllar borlunun anapara indirimi, faiz indirimi, vadelendirme veya dier deme teki illerini mzakere etmek zere tebligat kartarak davet edecek.

Mzakerede ve mzakereyi takip

eden yedi gnlk iltihak sresi iinde rehinli alacakllarn, alacak miktar itibaryla te ikiyi aan ounluu ile bir anlama hasl olursa, komiser, imzalanan anlamalar tutanaa balayacak ve rehinli alacakllarla anlama yapldn mahkemeye tevdi edecei gerekeli raporuna ayr ve bamsz bir balk altnda ileyecek

Borlunun tekliflerinin alacak miktar itibaryla te ikiyi aan ounlukla kabul edilmesi halinde, borlu ile anlaamayan rehinli alacakl, konkordato talep tarihinden itibaren, taraflar arasndaki szlemede kararlatrlan temerrt ncesi faiz oran uygulanmak suretiyle, dier rehinli alacakllarla yaplan anlamalardan en uzun vadelisine tabi olacak.

Bu husus ve anlamaya varlamayan rehinli alacakllara borlu tarafndan yaplacak demelere ilikin plan komiser tarafndan tutanaa geirilecek ve komiserin mahkemeye tevdi edecei

gerekeli rapora da ilenecek.

Rehinli alacakllarla bir anlamaya varlamamsa, bu husus da komiserin gerekeli raporuna ilenecek Mahkeme, rehinli alacakllarla yaplan anlamalar te k oranna ulalp ulalmad ve anlamaya varlamayan rehinli alacakllar

varsa bunlara uygulanacak deme plannn ngrlen artlara uyup uymad bakmndan kontrol ettikten sonra anlamalar ve deme plann verecei karara dahil edecek.

Alacakllar toplants borlunun konkordato projesini kabul etmezse, bu

madde uyarnca anlama yapm olan rehinli alacakllarn borluyla akdetmi bulunduklar anlamalar ve anlama yapmam olan rehinli alacakllar iin hazrlanm olan deme plan geerli hale gelmeyecek.

Yaplan anlamaya uygun olarak kendisine kar ifada bulunulmayan her rehinli alacakl tasdik kararn veren mahkemeye bavurarak o rehinli alacaa ilikin anlamay feshettirebilecek.

Ancak bu fesih sonucunda, te iki orannn altna dld takdirde, borlunun teklifini kabul etmeyip deme planna tab tutulan rehinli alacakllar bu planla bal olmaktan kacak, borlu ile anlam olan rehinli alacakllar ise anlamay sona erdirebilecek. Adi konkordatoda borlunun, alacakl lehine rehin tesis edilmi borlarnn yaplandrlmas teklifinde bulunmas halinde uygulanacak.

Alt komisyonun raporu, st komisy on olan Adalet Komisyonunda grlecek.

c :.

Tarihi: 12/02/2018 00:00:00   

Sponsor Balant
Anket
Dergimizi okuyor musunuz?
Evet
Hayr
  
Ke Yazlar
Gamze Kanar
Ohal Kapsamnda Deerlendirilen Yeni ek Yasas il
TURGAY DUMAN
HIZ VE KAYGI
Tm Ke Yazlar
Kimler Online
Bugn 18 kii ve toplam 225,314 farkl kii ziyaret etti.