Ana Sayfa     Hakkmzda     letiim
Sponsor Link


ye Girii
E-mail Adresi
ifre
ifremi unuttum
yelik Bavurusu
Serbest Piyasa
 
Linkler
Ekonomi
Gnn Uyuturucu Kaakl Haberleri
Gnn Vurgun konulu haberleri
icra ihale ilanlar
Kaaklk
Kamu hale Yasakllar Sorgulama
Konkordato
Mali Denetim
Mali Su
Mali Sknt
Sahtecilik
Sanayi ve Ticaret Bakanl nvan Sorgulama
Sektr Raporlar (hracat Gelitirme Etd Merkezi.)
T.C Resmi Gazete
TC Kimlik Sorgulama
Ticaret Sicil Gazetesi nceleme
Trkiye'deki Firmalar nvandan Sorgulama
Vurgun
cra flas ve irket haberleri
flas
nternet Vergi Dairesi
stanbul Tcaret Odas Firma Sorgulama
 
 
 
 TAMER TAHİR AVCI NIN KÖŞESİ
tameravci@hotmail.com

lkemizde ekonomik gstergeler net olmad srece borlanmann nne geilemez olmutur.

Bu nedenle de birok kii borlarn deyemez duruma dmektedir. Borlu olan vatandalarn bilmesi gereken baz konularda baz gncel konularda bilgi vermeyi uygun grdm.

Borlar Kanunu kapsamnda alacaklarn zamanamna uramas ile ilgili sre snrlandrmalarna yer veriliyor. Kanuna gre aksine bir hkm bulunmadka, her alacak on yllk zamanamna tabi tutuluyor. Ancak kimi alacaklar iin be yllk zamanam uygulanyor. Borlar Kanunu zamanam hkmleri u ekilde sralanyor: 6098 SAYILI YEN BORLAR KANUNU ZAMANAIMI Aadaki alacaklar iin be yllk zamanam uygulanr: 1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve cret gibi dier dnemsel edimler.

2. Otel, motel, pansiyon ve tatil ky gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme ime bedelleri.

3. Kk sanat ilerinden ve kk apta perakende satlardan doan alacaklar.

4. Bir ortaklkta, ortaklk szlemesinden doan ve ortaklarn birbirleri veya kendileri ile ortaklk arasndaki; bir ortakln mdrleri, temsilcileri, denetileri ile ortaklk veya ortaklar arasndaki alacaklar.

5. Veklet, komisyon ve acentalk szlemelerinden, ticari simsarlk creti alaca dnda, simsarlk szlemesinden doan alacaklar.

6. Yklenicinin ykmllklerini ar kusuruyla hi ya da gerei gibi ifa etmemesi dnda, eser szlemesinden doan alacaklar.

SRELERN KESNL Bu ayrmda belirlenen zamanam sreleri, szlemeyle deitirilemez.

ZAMANAIMININ BALANGICI Zamanam, alacan muaccel olmasyla ilemeye balar.

Alacan muaccel olmasnn bir bildirime bal olduu hllerde, zamanam bu bildirimin yaplabilecei gnden ilemeye balar.

DNEMSEL EDMLERDE mr boyunca gelir ve benzeri dnemsel edimlerde, alacan tamam iin zamanam, ifa edilmemi ilk dnemsel edimin muaccel olduu gnde ilemeye balar.

Alacan tamam zamanamna uramsa, ifa edilmemi dnemsel edimler de zamanamna uram olur.

SRELERN HESAPLANMASI Sreler hesaplanrken zamanamnn balad gn saylmaz ve zamanam ancak srenin son gn de hak kullanlmakszn geince gereklemi olur.

Zamanam srelerinin hesaplanmasnda da, borlarn ifasndaki srelerin hesaplanmasna ilikin hkmler uygulanr.

BALI ALACAKLARDA ZAMANAIMI Asl alacak zamanamna uraynca, ona bal faiz ve dier alacaklar da zamanamna uram olur.

ZAMANAIMININ DURMASI Aadaki durumlarda zamanam ilemeye balamaz, balamsa durur: 1. Velayet sresince, ocuklarn ana ve babalarndan olan alacaklar iin.

2. Vesayet sresince, vesayet altnda bulunanlarn vasiden veya vesayet ilemleri sebebiyle Devletten olan alacaklar iin.

3. Evlilik devam ettii srece, elerin dierinden olan alacaklar iin.

4. Hizmet ilikisi sresince, ev hizmetlilerinin onlar altranlardan olan alacaklar iin.

5. Borlu, alacak zerinde intifa hakkna sahip olduu srece.

6. Alaca, Trk mahkemelerinde ileri srme imknnn bulunmad srece.

7. Alacakl ve borlu sfatnn ayn kiide birlemesinde, birlemenin ileride gemie etkili olarak ortadan kalkmas durumunda, bu durumun ortaya kmasna kadar geecek srece.

Zamanamn durduran sebeplerin ortadan kalkt gnn bitiminde zamanam ilemeye balar veya durmadan nce balam olan ilemesini srdrr.

ZAMANAIMININ KESLMES SEBEPLER Aadaki durumlarda zamanam kesilir: 1. Borlu borcu ikrar etmise, zellikle faiz demi veya ksmen ifada bulunmusa ya da rehin vermi veya kefil gstermise.

2. Alacakl, dava veya defi yoluyla mahkemeye veya hakeme bavurmusa, icra takibinde bulunmusa ya da iflas masasna bavurmusa.

BRLKTE BORLULARA ETKS Zamanam mteselsil borlulardan veya blnemeyen borcun borlularndan birine kar kesilince, dierlerine kar da kesilmi olur. Zamanam asl borluya kar kesilince, kefile kar da kesilmi olur. Zamanam kefile kar kesilince, asl borluya kar kesilmi olmaz.

YEN SRENN BALAMASI Borcun ikrar edilmesi veya karara balanmas hlinde Zamanamnn kesilmesiyle, yeni bir sre ilemeye balar.

Bor bir senetle ikrar edilmi veya bir mahkeme ya da hakem kararma balanm ise, yeni sre her zaman on yldr.

ALACAKLININ FL HLNDE Bir dava veya defi yoluyla kesilmi olan zamanam, dava sresince taraflarn yarglamaya ilikin her ileminden veya hkimin her kararndan sonra yeniden ilemeye balar.

Zamanam, icra takibiyle kesilmise, alacan takibine ilikin her ilemden sonra yeniden ilemeye balar.

Zamanam, iflas masasna bavurma sebebiyle kesilmise, iflasa ilikin hkmlere gre alacan yeniden istenmesi imknnn doumundan itibaren yeniden ilemeye balar.

DAVANIN REDDNDE EK SRE Dava veya defi; mahkemenin yetkili veya grevli olmamas ya da dzeltilebilecek bir yanllk yaplmas yahut vaktinden nce alm olmas nedeniyle reddedilmi olup da o arada zamanam veya hak drc sre dolmusa, alacakl altm gnlk ek sre iinde haklarn kullanabilir.

TAINIR REHN LE GVENCEYE BALANMI ALACAKTA Alacan bir tanr rehniyle gvenceye balanm olmas, bu alacak iin zamanamnn ilemesine engel olmaz; bununla birlikte alacaklnn, hakkn rehinden alma yetkisi devam eder.

ZAMANAIMINDAN FERAGAT Zamanamndan nceden feragat edilemez.

Mteselsil borlulardan birinin feragat etmi olmas, dierlerine kar ileri srlemez.

Blnemez bir borcun borlularndan birinin feragat etmi olmas durumunda da ayn hkm uygulanr.

Asl borlunun feragati de kefile kar ileri srlemez.

LER SRLMES Zamanam ileri srlmedike, hkim bunu kendiliinden gz nne alamaz.

Tarihi: 12/01/2016 00:00:00   

Sponsor Balant
Anket
Dergimizi okuyor musunuz?
Evet
Hayr
  
Ke Yazlar
Gamze Kanar
Ohal Kapsamnda Deerlendirilen Yeni ek Yasas il
TURGAY DUMAN
HIZ VE KAYGI
Tm Ke Yazlar
Kimler Online
Bugn 171 kii ve toplam 261,423 farkl kii ziyaret etti.